POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

  • IZGRADNJA HIDROSTANICE U SENJ

Naručitelj: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. je objavio “Obavijest o jednostavnoj nabavi” u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH za postupak: Nabava vodovodnog materijala, broj objave: 2022/ 0BP-03323

Obavijest o jednostavnoj nabavi

  • NABAVA VODOVODNOG MATERIJALA

Naručitelj: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. je objavio “Obavijest o jednostavnoj nabavi” u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH za postupak: Nabava vodovodnog materijala, broj objave: 2022/ 0BP-01813

Obavijest o jednostavnoj nabavi