Poštovani,
 
glavni ciljevi Vodovoda i odvodnje d.o.o. Senj su usmjerenost na potrebe i zadovoljstvo kupca izvršenim poslom tj. uslugom. Težimo stvaranju trajnih odnosa s kupcima temeljenih na zadovoljstvu i nadilaženju njihovih potreba putem traženja optimalnih i cjelovitih rješenja.
 
Kvaliteta usluga Vodovoda i odvodnje d.o.o. Senj temelji se na osnovnim načelima poslovanja:
  • razumijevanje korisnikovih potreba
  • praćenju i primjeni zakonske regulative
  • udovoljavanju zahtjevima ako su u skladu s ustavom i zakonskim normama kao i stvarnim materijalnim mogućnostima Društva i Grada Senja
  • povratnoj informaciji o korisnikovom dojmu kvalitete pružanja usluga
  • planiranju preventivnih akcija kako bi se izbjeglo nezadovoljstvo korisnika
  • uvažavanje društvenih zahtjeva i zahtjeva zaštite okoliša.

U svrhu cjelovitog informiranja korisnika naših usluga Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj uspostavlja i održava različite metode komuniciranja preko telefonskih i mobilnih brojeva, lokalne radio postaje i web stranice s redovito ažuriranim informacijama..

 
Direktor:
    Marin Rončević, oec.

NOVOSTI