POSTUPCI JAVNE NABAVE

  • REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE – RIJEČKA CESTA U GRADU SENJU

Naručitelj Vodovod i odvodnja d.o.o. poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava za postupak:

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE s datum slanja 01.02.2024. godine

Obavijest o nadmetanju – sektorski naručitelj

 

  • PRELAGANJE POSTOJEĆIH VODOVODA U NASELJU KRASNO

Naručitelj Vodovod i odvodnja d.o.o. poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava za postupak:

PRELAGANJE POSTOJEĆIH VODOVODA U NASELJU KRASNO s datumom slanja 01.02.2024. godine

Obavijest o nadmetanju – sektorski naručitelj

 

  • IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA TE FEKALNOG KOLEKTORA U ULICI KAETANA KNEŽIĆA U SENJU

Naručitelj Vodovod i odvodnja d.o.o. poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava za postupak:

NABAVA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA TE FEKALNOG KOLEKTORA U ULICI KAETANA KNEŽIĆA U SENJU s datum slanja 15.11.2023. godine

Broj objave:  2023/S 0F5-0048335

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

 

 

  • NABAVA VODOVODNOG MATERIJALA

Naručitelj Vodovod i odvodnja d.o.o. poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava za postupak:

NABAVA VODOVODNOG MATERIJALA s datum slanja 08.09.2023. godine

Broj objave: 2023/S 0F5-0037890

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

 

  • NABAVA NOVIH VODOMJERA

Naručitelj Vodovod i odvodnja d.o.o. poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava za postupak:

NABAVA NOVIH VODOMJERA, s datumom slanja 13.02.2023. godine

Broj objave: 2023/S 0F5-0006092

 

 

  • NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA OBNOVE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE, ODVODNJE OTPADNIH VODA, VODOVODA I DIJELA DRŽAVNE CESTE DC8, DIONICA 006 (STARA CESTA KROZ GRAD SENJ)

Naručitelj Vodovod i odvodnja d.o.o. poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava za postupak:

NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA OBNOVE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE, ODVODNJE OTPADNIH VODA, VODOVODA I DIJELA DRŽAVNE CESTE DC8, DIONICA 006 (STARA CESTA KROZ GRAD SENJ), s datumom slanja 20.10.2022. godine

Broj objave: 2022/S 0F5-0041637

 

 

  • IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE, ODVODNJE OTPADNIH VODA, VODOVODA I DIJELA DRŽAVNE CESTE DC8, DIONICA 006 (STARA CESTA KROZ GRAD SENJ)

Naručitelj Vodovod i odvodnja d.o.o. poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava za postupak:

IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE, ODVODNJE OTPADNIH VODA, VODOVODA I DIJELA DRŽAVNE CESTE DC8, DIONICA 006 (STARA CESTA KROZ GRAD SENJ), s datumom slanja 03.08.2022. godine

Broj objave: 2022/S 0F5-0031475.

Naručitelj Vodovod i odvodnja d.o.o. poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Ispravak – Obavijest o izmjenama  ili dodatnim informacijama s datumom slanja 03.08.2022. godine

Broj objave: 2022/S F14-0031590.

  • IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE NASELJA BOĆAK I BRINA U PRIZNI

Naručitelj Vodovod i odvodnja d.o.o. poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava za postupak:

IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE NASELJA BOĆAK I BRINA U PRIZNI, s datumom slanja 22.03.2021. godine

Broj objave: 2021/S 0F5-0011350

Naručitelj Vodovod i odvodnja d.o.o. poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o izmjenama  ili dodatnim informacijama  za postupak:

IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE NASELJA BOĆAK I BRINA U PRIZNI, s datumom slanja 15.04.2021. godine

Broj objave: 2021/S F14-0014778