DOKUMENTI

DOKUMENTI

 

IZJAVA O NEPOSTOJANJU/POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa_Član uprave

Izjava o postojanju_ne postojanju sukoba interesa _Predsjednik Nadzornog odbora

 

PRAVILNIK O POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE 

Pravilnik o postupku provedbe jednostavne nabave

 

PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU

 

PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU

 

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2022. – I. izmjena i dopuna

PLAN NABAVE ZA 2022. – II. izmjena i dopuna

PLAN NABAVE ZA 2022. – III. izmjena i dopuna

 

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

PLAN NABAVE 2021. – I. Izmjena i dopuna

PLAN NABAVE 2021. – II. izmjena i dopuna

PLAN NABAVE 2021. – III. izmjena i dopuna

 

Plan nabave za 2020. godinu

 

 

Vodovod i odvodnja d.o.o. ustrojio je i u standardiziranom obliku objavio registar ugovora i okvirnih sporazuma u elektroničkom oglasniku javne nabave na web adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Za pregled objavljenih registara ugovora dovoljno je na naslovnoj stranici s desne strane kliknuti na poveznicu „Registri ugovora“, odabrati razdoblje i naručitelja te kliknuti na „Kreiraj izvješće“.

Elektronički oglasnik javne nabave