NOVOSTI

  • PROJEKT: IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE, ODVODNJE OTPADNIH VODA, VODOVODA I DIJELA DRŽAVNE CESTE DC8, DIONICA 006 (STARA CESTA KROZ GRAD SENJ).  Investitor: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj, Splitska 2 i HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, Vončinina 3 Izvođač radova: STRABAG za građevinske poslove d.o.o.,......

  • Kako bi ostvarili pravo na priključenje na novoizgrađenu vodoopskrbnu  mrežu, molimo da što prije podnesete OBRAZAC – priključenje na komunalne vodne građevine . Također, u Obrascu  za priključak u privitku nalazi se popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz Zahtjev za priključak.   >> Više......

  • Na temelju članka 23. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, Nadzorni odbor VODOVODA I ODVODNJE društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Senj, Splitska 2, predsjednik Nadzornog odbora dana 21. lipnja 2022. godine donosi Odluka o davanju suglasnosti na Cjenik pražnjenja......

  • Zbog problema s osiguranjem dovoljne količine vode za ljudsku potrošnju mole se korisnici navedenih naselja da obavijeste Vodovod i odvodnju d.o.o. Senj te će istima biti voda dostavljena putem auto-cisterne u vlastite cisterne/šterne. Hvala na razumijevanju!...