VODOVOD

KVALITETA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU
POZIV KORISNICIMA

Kako bi ostvarili pravo na priključenje na novoizgrađenu vodoopskrbnu  mrežu, molimo da što prije podnesete OBRAZAC – priključenje na komunalne vodne građevine . Također, u Obrascu  za priključak u privitku nalazi se popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz Zahtjev za priključak .

U 2021. godini započeta je izgradnja sustava vodoopskrbe naselja Boćak i Brina u Prizni. Nakon provedenog postupka javne nabave potpisan je Okvirni sporazum na dvije godine sa izvođačem – Zajednica ponuditelja: Ing-gradnja d.o.o., Ivana Skomerže 2, 51260 Crikvenica (vodeći član zajednice ponuditelja) zastupano po Hysen Hyseni i Ivica Filipović; obrt za uslužne djelatnosti “Miletić”, Sopot 8, 51260 Novi Vinodolski (član zajednice ponuditelja) zastupan po Ivanu Miletiću.

Ovom izgradnjom bi se osigurala opskrba pitkom vodom na predmetnom području. Ukupna duljina novoprojektiranih cjevovoda iznosi L=1683,00 m. Novoprojektirani sustav vodoopskrbe navedenih naselja spaja se na postojeći transportni cjevovod DUCTILE DN 150/100 mm koji ide od VS „Prizna“ prema naselju Prizna. Postojeći transportni cjevovod je smješten u trupu državne ceste D 406 na kome su predviđeni priključci (čvor 2, čvor 3 i čvor 4) za naselja Brina i Boćak. Predviđeno je i proširenje nadzornog sustava vodoopskrbe objektima u navedenim naseljima,  a što je obrađeno kroz elaborat nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe naselja Boćak i Brina u Prizni.

 

 

 

OPIS VODOOPSKRBNOG SUSTAVA GRADA SENJA