ORGANIZACIJA

VODOVOD I ODVODNJU d.o.o. čine sljedeće organizacijske jedinice:

  • URED UPRAVE
  • TEHNIČKI ODJEL
    • Radna jedinica VODOVOD
    • Radna jedinica ODVODNJA
  • ODJEL OPĆIH, PRAVNIH, KADROVSKIH I FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA