OBAVIJEST – voda u Jablancu je dobra za piće – 21.03.2024.

OBAVIJEST – voda u Jablancu je dobra za piće – 21.03.2024.

21. ožujka 2024.

Nakon ponovljenog uzorkovanja vode te dobivenih analitičkih izvješća ovim putem Vas obavještavamo da je voda u Jablancu za piće odnosno sukladna odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju, Pravilniku o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju.

 

Analitička izvješća nalaze se u prilogu.

64 VIO d.o.o. analiza od 18.3.2024.