ODLUKA o proceduri naplate prihoda i proceduri prisilne naplate trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o.

Temeljem odredbe članka 23. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću VODOVOD I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Uprava Društva VODOVOD I ODVODNJA, Senj, Splitska 2, uz predhodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva u Senju dana 28. ožujka 2018. godine donosi sljedeću:

ODLUKA o proceduri naplate prihoda i proceduri prisilne naplate trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o.