POZIV KORISNICIMA ZA PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU NA PODRUČJU BOĆAK I BRINA U PRIZNI