U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. trgovačkom društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj dodijeljen je bespovratni financijski doprinos u iznosu od 268.202,94 EUR

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. trgovačkom društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj dodijeljen je bespovratni financijski doprinos u iznosu od 268.202,94 EUR

Ukupna vrijednost projekta „Sustav vodoopskrbe naselja Boćak i Brina u Prizni“ prijavljena za sufinanciranje iznosi 335.253,68 EUR (bez PDV-a), od čega je 80% sufinancirano sredstvima Europske unije, a 20% nacionalnim sredstvima (10% Hrvatske vode i 10% JIVU).

Projektom je predviđena izgradnja vodoopskrbnog sustava dvaju naselja Boćak i Brina na području Prizne. Ukupna duljina novoprojektiranih cjevovoda iznosi 1683 m, vodom bi se opskrbilo 100 kućanstava (80 Boćak, 20 Brina),  odnosno oko 470 stanovnika, čime bi se podigao standard stanovništva tog područja.

Izvedbom planiranog investicijskog projekta provesti će se mjere kontrole kakvoće vode te dodatno povećanje stupnja sigurnosti zdravlja stanovništva.

Svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kao i Ugovora o sufinanciranju projekta koji se odnose na objavljeni Poziv „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda“ održano je 28. travnja 2023. godine u Opatiji.